RSTnett for fysikk 2

Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm, Olav Bråtveit Holm, Morten Nymo

 

Velkommen til RSTnett

Her finner du blant annet:   Omslag

  • Henvisninger fra læreboka 
  • Tips til alle innlæringsoppgavene
  • Løsning til utvalgte oppgaver
  • Nettoppgaver med simuleringer
  • Kapitteltester og Eksamenskviss
  • Biografier og annet historisk stoff
  • Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner
  • Laboratorieøvinger
  • Fysikk-nyheter hver måned

Les bruksanvisningen for RSTnett som du finner under Vedlegg i høyre meny.

RSTnett er utviklet med støtte fra Det faglitterære fond.

Oversikt over Rom Stoff Tid på cdu.no:

https://www.cappelendammundervisning.no/verk/rom-stoff-tid--fysikk-1-og-fysikk-2-110865