Eldre eksamensoppgaver med løsning

Oppgavesett

I menyen finner du seks eksamenssett som pdf-filer. Vi har også laget løsningsforslag til eksamensoppgavene. Du bør prøve å løse oppgavene selv før du ser på løsningsforslagene.

I eksamensoppgavene har en brukt betegnelsen flukstetthet om det vi i læreboka kaller magnetisk feltstyrke. I løsningsforslagene bruker vi feltstyrke.

I løsningsforslagene bruker vi verdien 22 (km/s)/(106 l.y.) for Hubblekonstanten.